FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यपालिका संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/11/2023 - 21:26 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय आदेश सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
गाउँसभा संचालन कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 01/11/2023 - 21:23 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि.pdf
औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 08/26/2022 - 12:53 PDF icon मगल_परतयरपण_गरक_डयलइसस_गररहक_कयनसर_रग_र_मरदणड_पकषघत.pdf
कोभीड-१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तांतरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ०७८/०७९ 11/16/2021 - 13:58 PDF icon 1636362082_कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८ (1).pdf
बिद्यार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशिक -२०७७ ७७/७८ 09/10/2020 - 18:46 PDF icon 01cf093d7ec94a1a64d055a103d4e34d.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/25/2020 - 07:49 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/25/2020 - 07:42 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
"घ" बर्ग निर्माण इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७६ ७६/७७ 11/16/2019 - 22:34 PDF icon 'घ'बर्गको निर्माण ब्यबसायी सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६.pdf
शिक्षा सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 11/16/2019 - 22:29 PDF icon शिक्षा सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि,२०७४.pdf
आचार संहिता सम्बन्धी ऐन २०७४ ७४/७५ 02/08/2019 - 12:57 PDF icon आचार संहिता.pdf

Pages