FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पशुपन्क्षी पालन समूह/समिति दर्ता तथा नबिकरण कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/06/2023 - 11:07 PDF icon कृषक समूह-समिति दर्ता तथा नबिकरण सम्बन्धी कार्यविधि -२०७९.pdf
पशुपन्क्षी पालन समूह/समिति दर्ता तथा नबिकरण कार्यविधि- २०७९ ७९-८० 11/05/2023 - 14:49 PDF icon पशुपन्क्षी पालन समूह-समिति दर्ता तथा नबिकरण कार्यविधि २०७९.pdf
सहकारी सम्बन्धी ऐन २०७४ (संसोधन)-२०८० ८०/८१ 11/05/2023 - 13:54 PDF icon सहकारी सम्बन्धी ऐन २०७४ (संसोधन)-२०८०.pdf
औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 04/17/2023 - 14:34 PDF icon औषधि उपचार वापत खर्च' उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ .pdf
करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 04/17/2023 - 14:32 PDF icon करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्वन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय आदेश प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि (नियमावली) २०७४ ७४/७५ 01/11/2023 - 21:26 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय आदेश सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
गाउँसभा संचालन कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 01/11/2023 - 21:23 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि.pdf
औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 08/26/2022 - 12:53 PDF icon मगल_परतयरपण_गरक_डयलइसस_गररहक_कयनसर_रग_र_मरदणड_पकषघत.pdf
कोभीड-१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तांतरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ०७८/०७९ 11/16/2021 - 13:58 PDF icon 1636362082_कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८ (1).pdf
बिद्यार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशिक -२०७७ ७७/७८ 09/10/2020 - 18:46 PDF icon 01cf093d7ec94a1a64d055a103d4e34d.pdf

Pages