छिन्नमस्ता गाउँपालिका,एम्बुलेन्स सेवा

Address: 
छिन्नमस्ता,सप्तरी
Phone Number: 
9824777786