हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाको बारुण यन्त्र

Address: 
हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका,सप्तरी
Phone Number: 
9852846111