छिन्नमस्ता गा.पा र युनिसेफ नेपालको सहयोगमा संचालित किशोरी शिक्षा कार्यक्रमको अनुगमनका केही दृश्यहरु |

आर्थिक वर्ष: